Chráněná dílna

VASMI TRADE s.r.o.

Podporujeme zdravotně znevýhodněné osoby a pomáháme jím
se začlenit do běžného pracovního života.
Firmám pomáháme plnit svou zákonnou povinnost formou náhradního plnění.

Naše služby a produkty

Vše s možností náhradního plnění

Vítejte na naší webové stránce!

Naše firma pomáhá zaměstnavatelům plnit zákonem stanovenou povinnost a zajišťuje, aby měli osoby se zdravotním postižením přístup k pracovním příležitostem.

Děkujeme, že pomáháte!

Děkujeme, že prostřednictvím naších služeb přispíváte ke zlepšení životů osob s nejrůznějšími zdravotními handicapi a současně s námi plníte svou povinnost vůči státu.