Náhradní plnění

Jste firma zaměstnávající více než 25 osob a vztahuje se na vás zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti?

Pak využijte našich služeb a splňte si tak svoji zákonnou povinnost. 

Naše firma zaměstnává osoby zdravotně postižené a může vám tak poskytnout náhradní plnění.

Splňujeme podmínky stanovené § 81 odst. 2 písm. b, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, na jehož základě poskytujeme

náhradní plnění.

 

Pro firmy zaměstnávající více než 25 osob, existují tři možnosti, jak neporušit novelu zákona o zaměstnanosti, účinnou od 1. 1. 2012. Stačí zvolit jednu z následujících variant, případně lze tyto varianty také propojit:

1) Zaměstnat příslušný počet osob se zdravotním postižením, tj. min. 4% z podílu celkového počtu svých zaměstnanců

2) Odvést finanční plnění této povinnosti formou odvodu do státního rozpočtu

3) Využít náhradního plnění, v jehož rámci bude firma odebírat služby či výrobky od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením, nebo od OSVČ se zdravotním postižením. Těmto subjektům může také zadávat zakázky pro odběr náhradního plnění.

Náhradní plnění je optimální způsob, jak plnit podíl zaměstnanců OZP povinný pro zaměstnavatele s více než 25-ti zaměstnanci.
Mezi výhody dále patří to, že namísto odevzdání peněz státu získáte kvalitní služby a nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP a jejich začlenění do běžného pracovního života.

Podrobnější informace o zaměstnávání občanů se sníženou pracovní schopností lze nalézt v zákoně č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti.

Děkujeme, že pomáháte!

Děkujeme, že prostřednictvím naších služeb příspíváte ke zlepšení životů osob s nejrůznějšími zravotními handicapi a součastně s námi plníte svou povinnost vůči státu.